tc-covid19

Terms & Conditions Legendary 90’s 11/04/2020Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 (inclusief
de wijzigingen die werden doorgevoerd op 7 april 2020). Het Ministerieel Besluit geeft regels
omtrent restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast,
als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Het Ministerieel
Besluit is hier terug te lezen: Ministerieel Besluit van 19 maart 2020
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tickets die toegang bieden tot het
evenement Legendary 90’s (10/04/2020) van Ultim Events aan de houder van (een)
ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals drankbonnen en
merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de
originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.
De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets van de
originele bestelling. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst
tussen Ultim Events en de Klant.Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest
Indien een evenement van Ultim Events niet plaats kon vinden omwille van de
Coronacrisis, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot het
desbetreffende evenement van Ultim Events om te zetten naar een schenking aan Ultim
Events. De bestaande overeenkomst tussen Ultim Events en de Klant betreffende de originele
bestelling, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele
bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het
desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het
terugbetalingsbedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele bestelling
oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een schenking aan Ultim Events. Hierdoor
bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Ultim Events en de
Klant.Artikel 2: indien de Klant voor een voucher kiest
Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee
jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële
kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, kan de Klant kiezen voor een voucher
(tegoedbon). De bestaande overeenkomst tussen Ultim Events en de Klant betreffende de originele
bestelling, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar
originele bestelling wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het
desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze
zijn/haar recht op de terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke
toegangsbewijs is betaald, vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher
krijgt.


De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee
de originele aankoop gedaan is. De email met de voucher code zal vanaf juni 2020 (of eerder indien mogelijk) gestuurd
worden naar de Klant. Er worden geen kost in rekening gebracht voor het afleveren van de voucher.
De voucher vermeldt dat hij werd afgeleverd als gevolg van de Coronacrisis.
De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de volledige waarde van het bedrag dat voor
het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.
De waarde van de voucher kan gedurende twee jaar na de datum van het oorspronkelijke
evenement worden gebruikt voor de aankoop van een product van Legendary 90’s op 10
april 2021Aan de Klant wordt geen toeslag aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe
evenement.Indien de Klant niet tijdig zijn voucher inwisselt, komt deze automatisch te vervallen.
Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil
bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe
bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze Klant.
Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal de voucherwaarde verminderd
worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van de oorspronkelijke
voucherwaarde zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het
oorspronkelijke voucherwaarde bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR tegoed op de voucher
komen te staan.Artikel 3: indien de Klant voor een terugbetaling kiest
Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis wordt
geannuleerd (dat wil zeggen niet kan worden verplaatst binnen twee jaar na de
oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode
ook niet kan worden georganiseerd), kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).
Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee
jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële
kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant bewijs levert aan Ultim
Events dat hij/zij verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe
datum, kan de Klant in dat geval ook kiezen voor een refund (terugbetaling).
De bestaande overeenkomst tussen Ultim Events en de Klant betreffende de originele
bestelling, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele
bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het
desbetreffende evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op
terugbetaling door Ultim Events van de volledige waarde van het bedrag dat voor het
oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald. (met uitzondering van de servicekosten en
verwerkingskosten)De terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, zal
plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.
Indien het evenement is verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum of een
activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de
Klant verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, vindt
de terugbetaling binnen een redelijke termijn plaats.
Indien het evenement is geannuleerd, vindt de terugbetaling uiterlijk drie maanden na de
buitenwerkingtreding van het Ministerieel Besluit plaats.
Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd
worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke
refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het
oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de
Klant.


***